Posterunkowy Michał Krawiec

krawiecFakty z życia posterunkowego Michała Krawca.

Posterunkowy Michał Krawiec urodził się w Tarnogórze w dniu 04 sierpnia 1898 roku, był synem Jana i Marianny z d. Olko. Młode lata spędził w Tarnogórze, tu rozpoczął naukę a gdy wybuchła I Wojna Światowa poszedł na front. Po zakończeniu wojny ożenił się – jego wybranka pochodziła z pobliskiego Rudnika i rozpoczął po odpowiednim przeszkoleniu służbę w Policji. Ostatnim jego posterunkiem było miasto Borysław za Lwowem. Tu po wkroczeniu Armii Czerwonej we wrześniu 1939 roku został aresztowany i uwięziony. Podobny los czekał jego żonę i dziecko – zostali zesłani na Syberię. Natomiast posterunkowy Michał Krawiec – jako tzw. „element społecznie niebezpieczny” według oczywiście nazewnictwa NKWD – został podobnie jaki wielu kolegów policjantów-skazany rozkazem Stalina i Berii z dnia 5 marca 1940 roku na rozstrzelanie. Spoczywa na czwartej nekropoli „Katyńskiej” –  w Bykowni na Ukrainie. Tam jest jego tabliczka z informacją że urodził się w Tarnogórze i jest data urodzin – 1898 rok. Żona z dzieckiem szczęśliwie przeżyła zsyłkę i osiedliła się po wojnie we Wrocławiu.

Obecnie szukamy intensywnie kontaktu z najbliższą rodziną – mamy nadzieję, że nawiążemy kontakt i powiemy: że my tu w rodzinnej wsi pamiętamy o Posterunkowym Michale Krawcu.

Opracował: Edward Kak

Możliwość komentowania została wyłączona.