Władze STP

Zarząd Stowarzyszenia: 1. Edward Kak - prezes 2. Piotr Gałdyś - wiceprezes 3. Franciszek Półćwiartek - sekretarz 4. Barbara Kak - skarbnik 5. Jan Grab - członek zarządu
  Komisja Rewizyjna: 1. Barbara Grab - przewodnicząca 2. Kak Tadeusz - członek KR 3. Gałdyś Stanisław - członek KR