Wspaniałe, tragiczne pokolenie.

IMG_9838Pokolenie Tarnogórzan końca XIX wieku – któremu młodość przypadła na I Wojnę Światową – było pokoleniem tragicznym ale i wspaniałym. Tragicznym bo życie codzienne i rodzinne przerywały wojny, konieczność odbudowy wsi od samych podstaw – ale Tarnogórze i Polsce  nie odmówili potu ani krwi. Dlatego 21 czerwca 2015 roku uroczyście odsłonięto „Plac Pamięci” gdzie w punkcie centralnym umieszczono kamień na którym wyryto nazwiska 53 poborowych z Tarnogóry uczestników I Wojny Światowej. Na tablicy przy wejściu umieszczono informację o bitwie toczonej w maju-czerwcu 1915 roku w Tarnogórze, wraz z fotografiami niektórych uczestników I Wojny Światowej z Tarnogóry – w większości są to zdjęcia z okresu wojny.
Odsłonięcia Placu Pamięci i pomnika dokonali: Senator RP Janina Sagatowska, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Jerzy Paul, Sołtys wsi Tarnogóra Jan Maczuga oraz Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Tarnogóry Franciszek Półćwiartek.

Inicjatywa pn.”Plac Pamięci” została zrealizowana w ramach „Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ” – Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne.Nr wniosku 476/2015. Pomocy udzieliła także Rada Sołecka wsi Tarnogóra oraz Gmina Nowa Sarzyna w ramach funduszu sołeckiego.

Edward Kak

Zapraszamy do galerii zdjęć autorstwa Tadeusza Kaka, które powstały podczas uroczystości otwarcia Placu Pamięci w Tarnogórze. TUTAJ

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.